Cửa sổ mở hất ra ngoài

1. Đặc tính kỹ thuật: – Được mở hất ra ngoài với góc 450. Với cửa có kích thước lớn thường lắp thêm thanh hạn vị nhằm giữ cho cửa có góc mở cố định...